Smygehuk Posts

Foto: Dan Andersson

Välkommen till Smygehuk – ett Riksintresse, föreningen som värnar om Smygehuks utveckling.

Arbetet inom föreningen kommer initialt att fokusera tre Utvecklingsområden

  • Gästhamnsutveckling
  • Kulturarv – utveckling av nya Kreativa Näringar
  • Miljö

Välkommen att ta kontakt med någon av våra Sammankallande för respektive Utvecklingsgrupp om du vill delta i arbetet:

Gästhamnsutveckling: Sammankallande Jimmy Jackler  0730 622585

Kulturarv: Sammankallande Margareta Liew  070 3479637

Miljö: Sammankallande Rune Hansson  070 8490801